tannlegerinorge.no
For tannleger  

Tannimplantat i Oslo

Tannlegesenteret Bergrådveien 13

Bergrådveien 13 , 0873 Oslo

 23 26 51 00

Les mer Til webside

Soltani Gholam Tannlege

Chr. Kroghsg. 2, 0186 Oslo

 22 17 65 66

Spesialistklinikk for Periodonti as

Hegdehaugsveien 36 b, 0352 Oslo

 22 46 78 10

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Sørkedalsveien 10 A, 0369 Oslo

 23 69 39 00