tannlegerinorge.no
For tannleger  

Offentlig tannlege i Oslo

Bjørnholt skole tannklinikk

Slimeveien 17, 1277 Oslo

 23 19 14 20

Bredtveit fengsel tannklinikk

Trondheimsveien 375, 0953 Oslo

 22 80 34 20

Haugenstua tannklinikk

Garver Ytterborgsvei 98, 0977 Oslo

 23 46 63 70

Haukåsen skole tannklinikk

Dr. Dedichens v. 20, 0675 Oslo

 23 46 65 24

Holmlia senter tannklinikk

Holmlia Senter vei 9, 1255 Oslo

 22 75 48 80

Huseby Tannklinikk

Sørkedalsvn. 150A, 0754 Oslo

 22 70 37 80

Karlsrud skole tannklinikk

Cecilie Thoresens v. 8, 1153 Oslo

 23 46 61 80

Kringsjå tannklinikk

Sognsvn. 210 D, 0860 Oslo

 23 46 79 00

Lillo tannklinikk

Vitaminveien 7, 0485 Oslo

 23 47 28 60

Lindeberg senter tannklinikk

Jerikovn. 5, 1067 Oslo

 22 90 58 10

Linderud senter tannklinikk

Erich Mogensøns v. 38, 0594 Oslo

 23 46 69 00

Majorstuen tannklinikk

Fridtjof Nansens v 2, 0369 Oslo

 22 95 52 90

Majorstutunet bo- og behandlingssenter tannklinikk

Trudvangveien 38, 0363 Oslo

 23 42 96 18

Mølla tannklinikk

Sagveien 21 A, 0459 Oslo

 23 23 42 00

Oslo fengsel tannklinikk

Åkebergveien 11, 0650 Oslo

 23 30 17 43