tannlegerinorge.no
For tannleger  

Apotek i Svalbard

Longyearbyen sykehus

9171 Longyearbyen

 79 02 42 00