tannlegerinorge.no
For tannleger  

Om tannhelsepersonell

 

Tannhelsepersonell !

 

Tannlege :

 

Tannlege blir en etter gjennomført 5 års studium - Master i Odontologi. For å jobbe som tannlege i Norge må en ha gyldig lisens, som utstedes av Helsedirektoratet.

utenlandske tannleger og norske tannlegestudenter i utlandet må gjennomføre et tilleggs kurs i Norge for å få lisens.

 

Det er ca 6300 tannleger i Norge. Ca 40 % av disse jobber i offentlig tannhelse, ca 50 % jobber innen privat tannhelse og ca 10 % jobber innen forskning og undervisning innen tannhelse.

 

 

Tannpleier :

 

Tannpleier blir en etter gjennomført 3 års studium - Bachelor i Tannpleie. Utdannelsen foregår ved Høyskoler flere steder i landet.

 

Det er ca 1000 tannpleiere i Norge. Tannpleiere utfører et selvstendig arbeid, der de tar rtgbilder, undersøker tennene, renser for tannstein, pusser og følger opp pasienter med tannkjøttproblemer. De henviser til tannlege ved behov.

de fleste jobber i kontorfellesskap med tannlege, både i offentlig og privat tannhelse. Noen tannpleiere har startet egen klinikk.

 

 

Tannhelsesekretær :

 

Tannhelsesekretær blir en etter 3 års utdanning. 2 år på helse og sosialfag ( vgs ), samt 1 år på tannhelsesekretær skole.

 

Tannhelsesekretærer kan få autorisasjon som tannhelsesekretær fra statens autorisasjonskontor. De kan utføre all assistanse ved offentlig og privat tannhelse.

 

 

Tanntekniker :

 

Tanntekniker blir en etter gjennomført 3 års studium ved høgskolen i Oslo. Bachelorstudium.

 

Tannteknikere lager i samarbeid med tannlegen, alle de protetiske tannerstatninger som pasienten måtte trenge. det kan være kroner, broer, fasetter og proteser av mange slag.

 

Tannteknikere har egne laboratorier hvor produksjon foregår etter medisinske og materialtekniske spesifikasjoner og krav. tannlegens pasienter møter ofte hos tanntekniker for å ta ut form og farge til en krone, bro o.l.

Tanntekniker er en beskyttet yrkestittel, i henhold til " lov om helsepersonell ".